Vergoedingen fysiotherapie 2011

Sinds 1 januari 2006 zijn alle ingezetenen van Nederland verplicht verzekerd te zijn voor de ziektekosten. De basisdekking hiervoor wordt vastgesteld door de overheid. Van zorgverzekeraars wordt geëist hier in de vorm van een basispakket aan te voldoen, ook moeten zijn iedereen accepteren voor deze basisdekking.

Basisvergoeding 2011

De basisvergoeding van 2011 betreft:

 • -geneeskundige zorg door huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen;
 • -verblijf in het ziekenhuis;
 • -medicijnen;
 • -ivf (reageerbuisbevruchtingen) tot 3 behandelingen;
 • -kraamzorg;
 • -(medische) hulpmiddelen;
 • -(beperkte) fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie, dieetadvies;
 • -bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie t/m 9e behandeling (sinds 1 januari 2011);
 • -tandheelkundige zorg (controle en behandeling) tot 18 jaar;
 • -bijzondere (specialistische) tandheelkunde zorg;
 • -ziekenvervoer;
 • -hulp bij het stoppen met roken (sinds 1 januari 2011).

De polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar vermeldt wat uw verzekering precies vergoedt, onder welke voorwaarden en of u een eigen bijdrage moet betalen.

Eigen risico

De zorgverzekeraar hanteert een eigen risico. Dit is wettelijk vastgelegd op minimaal € 170,- per jaar (in 2010 was dit € 165,-). Buiten dit eigen risico vallen:

 • -bezoeken aan de huisarts;
 • -verloskundige zorg;
 • -kraamzorg;
 • -jeugdpakket tandheelkundige zorg voor jeugd tot 22 jaar;
 • -vergoedingen vanuit aanvullende verzekeringen (inclusief eerste behandelingen fysio.).

Vergoedingen voor fysiotherapie

In 2010 was de vergoeding bij een chronische aandoening vergoed vanaf de 9e behandeling. In 2011 is dit opgeschroefd naar vergoeding vanaf de 13e behandeling. Dit betekend dat na de 12e behandeling ook het eigen risico ingaat. De eerste behandelingen kan u laten vergoeden door een aanvullende verzekering.

Voor mogelijkheden met betrekking tot de aanvullende verzekeringen en het eigen risico, kunt u te raden gaan bij uw zorgverzekeraar. Ook zijn er meerder vergelijksites beschikbaar op het internet, zoals http://www.kiesbeter.nl en http://www.independer.nl.

Doorverwijzing fysiotherapie

Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 is voor fysiotherapie geen verwijzing (meer) nodig door een huisarts of specialist. Voor oefentherapie cesar/mensendieck geldt dit sinds 2008.

Op February 11, 2011