sluiten X

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Kaart verbergen
 • Admiraliteitsweg 2 C
  1671 JA Medemblik
 • 0227548000

Fysiotherapie Medemblik

Specialisaties:

Manuele Therapie

Een manueeltherapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een opleiding manuele therapie heeft gevolgd met een duur van gemiddeld vijf jaar.
In het algemeen is manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, ook gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten.
Enkele voorbeelden:

Hoofd- en nekpijn met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom.
Nek- en schouderklachten die uitstralen tot in de armen.
Rugklachten hoog in de rug met rib en borstpijn.
Lage rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen.
Bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt worden door het bewegen van de nek.
Kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten.

In een eerste gesprek zullen wij o.a. vragen naar het ontstaan van de klachten, wanneer de klachten optreden, hoelang de klachten bestaan en wat de klachten doet toe- of afnemen.

Daarna volgt lichamelijk onderzoek waarbij de houding en het bewegen worden beoordeeld en de gewrichten met specifieke bewegingen worden onderzocht. Op grond van de verkregen onderzoeksgegevens kan een diagnose worden gesteld. Samen met de patiënt zal de manueeltherapeut beslissen of er behandeld kan worden of dat de patiënt terug gaat naar de verwijzend arts met een rapportage.

De behandeling die evt. volgt zal tot doel hebben de functie van de gewrichten te verbeteren en de houding en beweging in huishouding, werk en recreatie.

Tijdens de behandeling maakt de therapeut gebruik van specifieke bewegingen in de gewrichten. De therapeut probeert opgeheven beweeglijkheid te herstellen of teveel aan beweging te stabiliseren door middel van training. Soms vult de therapeut deze behandeling aan met manipulaties ( in de volksmond ‘kraken’). De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij kan een knappend geluid gehoord worden. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, worden klachten over het algemeen niet alleen veroorzaakt door éen vastzittende´wervel die even gekraakt moet worden maar is er in het algemeen sprake van een verstoord evenwicht in de beweeglijkheid van de gewrichten. U kunt het vergelijken met de wielen van een auto. Alle wielen moeten goed uitgelijnd zijn anders gaat het stuur trillen, de banden slijten sneller er wordt meer energie gebruikt. Als dit lang duurt dan ontstaan er klachten.

Vaak, misschien wel het meest, worden klachten veroorzaakt door gewrichten die té beweeglijk zijn. De zogenaamde instabiliteit. In dat geval moet u leren, door goed gebruik van de spieren, de gewrichten weer te ´stabiliseren.

Over het algemeen zijn er 3 tot 6 behandelingen nodig om de gewrichten weer soepel te maken.


Daarna moet vastgesteld worden of het nodig een trainingsprogramma te volgen om te voorkomen dat de klachten steeds weer terug komen.
Ook kan het nodig zijn veranderingen aan te brengen in de manier waarop u werkt, sport of verder de dag doorbrengt.

Het leren stabiliseren neemt meer tijd en vraagt veel inzet van de patiënt. De erkende manueeltherapeut is geregistreerd in het kwaliteitsregister van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) een lidvereniging van het KNGF. De leden zijn verplicht tot het volgen van bij- en nascholing, waarmee men voldoet aan de registratievoorwaarden en is o.a.te vinden op internet.

In onze praktijk zijn Erny Dekker en Hans van Woerkom gediplomeerd manueel therapeut.

Wij behandelen bij voorkeur op verwijzing van een arts. Voor vragen kunt u altijd bellen: 0227-548000.Sluit deze tekst

Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie is bedoeld voor mensen die een blessure hebben opgelopen tijdens sporten en zo snel mogelijk hun sportbeoefening weer willen hervatten. Of voor mensen die op een andere manier een blessure hebben opgelopen waardoor ze op dit moment niet in staat zijn hun sportbeoefening te hervatten. Tevens voor mensen die bijvoorbeeld de marathon willen lopen en niet goed weten hoe ze zich zonder blessures kunnen voorbereiden. Ook voor mensen die op dit moment niet sporten maar dit wel willen, hoe pakt u dit aan? Welke bewegingsprogramma’s zijn voor u geschikt? Ook als u een chronische ziekte of handicap heeft?
Wat is sportfysiotherapie?

De sportfysiotherapeut helpt u als u een blessure hebt of overtraind bent. U wil zo snel mogelijk weer aan de slag. Desnoods met een alternatief trainingsschema, maar u wil blijven sporten als dat kan en uw conditie behouden.
Een sportfysiotherapeut begrijpt wat er tijdens sporten gebeurt en snapt daarom hoe u geblesseerd bent geraakt. Als sporter weet hij ook hoe belangrijk de sport voor u en uw vereniging is. Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatieschema dat hij met u maakt. Enerzijds afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent. Hij of zij kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken.
Uw sportfysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogramma’s met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur kunnen ook deel van de behandeling uitmaken. Hij of zij traint u sportspecifiek en functioneel, zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau. Hij of zij overlegt desnoods met uw trainer over een aangepast trainingsschema. U merkt dat u een stuk makkelijker praat met een specialist die u als sporter benadert.

Preventie

Preventie is voor de sportfysiotherapeut nummer één.
Zorg dat u kunt blijven sporten en voorkom herhaling van dezelfde sportblessures.
Vraag uw sportfysiotherapeut hoe.

Voor welke klachten en vragen is sportfysiotherapie geschikt?

-sportblessures
-andere klachten waardoor u niet meer kunt sporten
-blessurepreventie advies
-advies in uw keuze voor een bepaalde sport, beste aanpak, materiaal, kleding en schoeisel
-sportmedische begeleiding van trainingsprogramma’s en prestatieverbetering
-eerste hulp bij sportongevallen ( EHBSO )
Of sportfysiotherapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste behandeling. maar is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.
Wat gebeurt er tijdens de eerste behandeling?

Tijdens de eerste behandeling voert de sportfysiotherapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit. De sportfysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de sportfysiotherapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

Verwijzing en vergoeding

Een sportfysiotherapeutisch consult of een sportfysiotherapeutische behandeling volgt alleen op verwijzing van een huisarts, sportarts of specialist. Uw arts beschikt immers over informatie die voor uw behandeling van belang kan zijn.
Er zijn wettelijke tarieven voor fysiotherapie. De behandeling wordt door particuliere verzekeraars en ziekenfondsen vergoed.

Opleiding

Een sportfysiotherapeut is een fysiotherapeut die een aanvullende opleiding Alround Sportfysiotherapie heeft gedaan. Geïnitieerd door de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten in de Sportgezondheidszorg (lidvereniging van het KNGF) in samenwerking met NOC*NSF en de Hogeschool van Midden Nederland.
Sluit deze tekst

Bekken therapie

Wat is bekkenbodemtraining?

In deze therapie wordt geleerd om de spanning en ontspanning te beheersen van een groep spieren die de onderkant van het bekken afsluit. In deze spiergroep zijn de openingen voor de urine- en ontlastingswegen en het baringskanaal(vagina).
De bekkenbodemspieren ondersteunen de organen in het bekken en de buik. Als de spieren worden aangespannen worden de plasbuis en de anus en bij de vrouw de schede afgesloten.
Met specifieke oefeningen om de spieren te versterken en te leren aanspannen wordt u aangeleerd om bijvoorbeeld de functie van de blaas beter te controleren. In die zin kan bij bepaalde vormen van incontinentie deze vorm van fysiotherapie zinvol zijn. De oefeningen, die u bij de therapeut leert kunt u thuis doen om de spieren en het gevoel van afsluiten beter te laten functioneren.

Wanneer bekkenbodemtraining?

Door verschillende oorzaken kan de bekkenbodem minder goed gaan werken. De organen kunnen minder steun krijgen en naar beneden zakken. Het openen en sluiten van de anus of plasbuis kan in die gevallen dan moeilijker worden. Het kan ook voorkomen dat de organen in de onderbuik slechter gaan functioneren, hetgeen op zich weer invloed heeft op het functioneren van de bekkenbodem.

Welke klachten of problemen komen in aanmerking voor bekkenbodemtraining?

- Klachten van ongewild urineverlies of urine-incontinentie
- Hevige aandrang om te plassen
- Meer dan 8 keer overdag en meer dan 2 keer in de nacht moeten plassen
- De blaas niet leeg kunnen plassen
- Ongewild ontlastingverlies of feaces-incontinentie
- Verzakking van de blaas, baarmoeder of endeldarm
- Verstopping van de darmen of luie darmen
- Pijn in het bekken tijdens of na de zwangerschap

Wat is het doel van de therapie?

Bekkenbodemproblemen kunnen leiden tot grote sociale en psychische problemen. Zo voelen veel patiënten zich ongemakkelijk in gezelschap en verbergen hun klachten door dan meer thuis te blijven.
Door zelf te oefenen krijgt men meer zelfvertrouwen en meer kennis en gevoel van controle van eigen lichaam. De klachten kunnen op die manier vaak geheel of gedeeltelijk worden opgelost.


Sluit deze tekst

Ontspannings fysiotherapie


Wat zijn spanningsklachten?

Spanningsklachten kunnen zowel van lichamelijke als geestelijke aard zijn. Er is sprake van spanningsklachten als deze klachten verband houden met lichamelijke en/of psychische overbelasting (overmatige stress).
Klachten, waarbij de relatie tussen het psychische en lichamelijke aanwezig zijn worden ook wel psychosomatische klachten genoemd.
De samenhang tussen de lichamelijke klachten en de psychische overbelasting is niet altijd direct duidelijk. Uw lichamelijke klachten treden meestal op de voorgrond en hebben bij medisch lichamelijk onderzoek geen duidelijke oorzaak opgeleverd. Veelal ervaart u zelf wel bepaalde gevoelens van gespannen zijn, die verband kunnen houden met bepaalde levensomstandigheden zoals een grote werkdruk, conflicten, emotionele problemen, verlies van dierbaren, ernstige ziekteprocessen, enzovoorts.
Deze gebeurtenissen, zeker als ze langere tijd blijven bestaan, kunnen u zodanig uit uw evenwicht brengen dat er spanningsklachten ontstaan.

Hoe uiten spanningsklachten zich lichamelijk?

Spanningsklachten kunnen zich uiten in een algehele vermoeidheid, spier- en gewrichtsklachten vaak in de nek en rug, hoofdpijn, maag– en buikklachten, benauwdheid en druk op de borst, duizeligheid en tinteling in armen en benen, overmatig transpireren, beverige of trillende handen, hartkloppingen en/of vaak verkouden zijn en/of grieperig voelen.

En hoe uiten de psychische klachten zich?

De psychische uitingen kunnen zijn lusteloosheid en geestelijke vermoeidheid, prikkelbaarheid, onrust en gejaagdheid, overactief zijn en niet stil kunnen zitten, het gevoel uit balans te zijn, neerslachtigheid en somberheid, angstgevoelens en onzekerheid, piekeren en concentratiestoornissen, slaapstoornissen, de neiging om moeilijke situaties te vermijden, niet meer kunnen genieten en ontspannen zijn, overmatig gaan eten, roken, alcohol– en koffie gebruik.
Een aantal van deze zaken zult u wellicht herkennen, want we hebben er allemaal wel eens mee te maken.

Wat doet een fysiotherapeut daar mee?

De fysiotherapeut zal u kunnen begeleiden en zijn handelen richten op het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning. Omdat er een directe of indirecte samenhang bestaat tussen lichaam en geest komen beide aspecten in de behandeling aan de orde. Om uw stressreacties beter te kunnen begrijpen en waar dat mogelijk is in gunstige zin te beïnvloeden, worden uw leef– en werkomstandigheden bij de behandeling betrokken.
De therapeut leert u vooral te gaan luisteren naar uw eigen lichaam, als taal van de ziel.

Waaruit bestaat de therapie?

Allereerst zal er een gesprek en onderzoek zijn om uw klachten te begrijpen en waar nodig toe te lichten. Dit aanvangsgesprek of intake is dan zowel op de lichamelijke als op de psychische klachten gericht.
Hierna wordt er samen met u een therapieplan opgesteld, het doel van de therapie besproken en uw eigen inbreng in het herstelproces bepaald. Er wordt van u een actieve inzet verwacht bij het aanleren van de oefeningen.

Welke oefeningen zijn er zoal?

Oefeningen hebben vooral betrekking op het inzicht krijgen in oorzaak en gevolg. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van ontspanningsoefeningen, ademtherapeutische oefeningen, houding– en bewegingsoefeningen en bewustzijnsoefeningen. Ook kunnen massage en warmte-therapie worden gebruikt met begeleidende gesprekken ter ondersteuning.
U leert invloed te krijgen op uw gezondheid zodat u na de therapie in staat zult zijn om de klachten beter aan te pakken.
Sluit deze tekst

Perfect Pilates

Perfect Pilates is een leuke en doeltreffende work-out voor het totale lichaam die de spieren
krachtiger en leniger maakt. Met Perfect Pilates oefeningen train je vooral je houding en de stabiliteit van je spieren die we juist in het dagelijks leven zo nodig hebben. Hierdoor krijg je een betere en rechte houding. Een mooie houding straalt kracht en zelfverzekerdheid uit.

De les Perfect Pilates start met een swingende warming-up die het lichaam voorbereidt op de oefeningen. Daarna wordt er gestart met de daadwerkelijke oefeningen. De les sluiten we af met een cooling-down, op deze manier neemt de kans op blessures af.
Perfect pilates is voor iedereen en voor alle leeftijden, maar in het bijzonder voor;

* Diegenen die een mooier en getraind lijf willen.
* Diegenen met rugklachten
* Diegenen met een zittend beroep.
* Diegenen met gewrichtsklachten
* Diegenen die lang niet meer gesport hebben.
* Diegenen die weer in shape willen komen na zwangerschap.
* Diegenen met rugklachten / bekkeninstabiliteit.
* 50 plussers die jong en energiek willen blijven.

De les word begeleid door een ervaren fysiotherapeut die tevens gediplomeerd Perfect Pilates Instructor is en er is veel persoonlijke aandacht.

Op dit moment bieden wij een korte en lange cursus Perfect Pilates aan.
De korte duurt 6 lessen en de lange cursus duurt 13 lessen.

Is Perfect Pilates ook iets voor u? Kom gerust een proefles volgen!Sluit deze tekst

Rugschool

Fysiotherapie Medemblik en Ergotherapie Noord Holland werken samen in Rugschool.

Dat rugklachten veel voorkomen weet 90% van de Nederlanders uit eigen ervaring. Bijna iedereen kampt wel eens met een periode van rugklachten. Er zijn veel behandelmethoden; rust, medicijnen, fysiotherapie en uiteindelijk soms zelfs een operatie.
Maar zelfs van de ingrijpende herniaoperatie is bekend dat het eigenlijk geen zin heeft omdat de kans op rugklachten na een aantal jaren weer hetzelfde is als zonder operatie!

De frustratie over rugklachten is groot omdat mensen vaak het idee hebben dat zij van het kastje naar de muur gestuurd worden en tot slot de mededeling krijgen: u moet er maar mee leren leven.

Rugklachten hebben, anders dan bijvoorbeeld een gebroken been of longontsteking, vaak geen duidelijke oorzaak.
Ze komen voor een belangrijk deel voort uit de manier waarop wij met onze rug omgaan. Veel zitten, eenzijdig werk aan de ene kant en een slechte houding en conditie aan de andere kant.

U moet er mee leren leven: Wij zeggen liever, u kunt er mee leren omgaan.

In het Rugschool progamma van 3 maanden wordt u op 2 manieren geholpen.
Ergotherapie:
In het eerste gesprek van een uur bespreekt u uw klachten, maar ook uw werkomgeving en uw leefomgeving. Als daar aanleiding voor is wordt er een afspraak gemaakt om uw werkomgeving te onderzoeken of bijvoorbeeld uw huis als u daar vaak rugklachten heeft.
Daarna heeft u iedere 14 dagen een bijeenkomst van een uur met nog 3 cursisten en de ergotherapeut.
Hierin wordt steeds een thema besproken en kan iedereen met eigen vragen komen. Je leert ook van elkaar.
Fysiotherapie:
Vanaf de eerste week traint u 2x per week een uur onder leiding van de fysiotherapeut. De eerste weken in een kleine zaal, waarin veel aandacht is voor een goede houding en o.a. tiltechniek.
Daarna traint u in een groep van 4 personen in het fitnesscentrum van Optisport Health Club.
U krijgt een progamma speciaal voor uzelf. Dit progamma wordt op de computersleutel vastgelegd zodat u na afloop van de 3 maanden zelfstandig door kunt trainen.

Alle informatie die u tijdens de cursus ontvangt, krijgt u ook op papier zodat u het later nog eens na kunt lezen.Sluit deze tekst

FysioFit

FysioFit

FysioFit is een vorm van training of therapie, waarbij u met behulp van specifieke oefeningen en /of oefenapparatuur op een verantwoorde wijze werkt aan het houdings- en bewegingsapparaat alsook aan de algehele conditie.
De training kan ter preventie zijn, maar dat betekent niet, dat u geen FysioFit kunt volgen wanneer u klachten heeft. Juist wanneer u wel eens klachten heeft aan bijvoorbeeld rug, nek of knie, is FysioFit uitermate geschikt. Doordat u volgens een voor u op maat gemaakt schema traint, is er geen onderscheid in groepen.

De training wordt in groepsverband gegeven en staat onder leiding van één of twee fysiotherapeuten afhankelijk van de grootte van de groep.
In onze groepen staat het recreatieve en preventieve aspect voorop. Het gaat hier om de algehele lichaamsconditie en niet om Body Building. Wanneer individuele begeleiding niet meer noodzakelijk is, kunt u dus zelf gaan trainen.

U krijgt een persoonlijk oefenprogramma en daarnaast adviezen omtrent zaken die de rug en/of andere gewrichten betreffen; denk hierbij aan activiteiten uit het dagelijks leven, werk en sport.
De fysiotherapeut biedt u naast actief trainen dus ook inzicht in het hoe en waarom van het bewegen.
De fysiotherapeut adviseert, begeleidt en controleert u gedurende het gehele oefenprogramma en stelt u in staat op verantwoorde wijze te trainen en te oefenen.

Voor deelname aan de bewegingsgroepen (preventief) is een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk.

Voor wie?
Eigenlijk is de training voor iedereen. Uw leeftijd, eventuele klachten en/of uw conditie vormen geen belemmering voor deelname. U krijgt een individueel oefenprogramma, dat op uw situatie is afgestemd.

Bedrijven en instellingen
Bedrijven, Arbo-diensten en reïntegratiebedrijven adviseren vaak deel te nemen aan een FysioFit programma. Preventie van klachten aan het bewegingsapparaat staat bij dit op maat gesneden oefenprogramma voorop. Deze lichamelijke activiteit leidt tot een betere conditie en helpt het ziekteverzuim te verminderen. In veel gevallen is de Werkgever bereid de kosten voor zijn rekening te nemen.

Ergotherapie: Ook is het mogelijk dat onze ergotherapeute Nienke Hulspas bij u thuis of op het werk de werksituatie opneemt en adviezen geeftSluit deze tekst

Bodyball training

Al heel lang wordt er in de fysiotherapie gebruik gemaakt van de oefenbal. Het is een heel effectieve manier van oefenen bij onder andere rug- en nekklachten.

In de kinderfysiotherapie wordt de bal al vele jaren gebruikt bij het verbeteren van evenwicht en rompbalans. Op sommige scholen zitten alle kinderen op een bal. Zittend op een bal zijn alle spieren actief, hierdoor worden de houdingsspieren steeds gestimuleerd. Er is momenteel veel aandacht voor de bodyball training, en terecht want u kunt alle spieren trainen zonder gevaar voor overbelasting. Anders dan bij bodybuilding worden de spieren niet groter maar wel strakker.

Bij het zitten en trainen op een bodyball worden de spieren geoefend in het stabiliseren van de gewrichten. Het oefenen op de bal is niet moeilijk maar het is wel belangrijk om te leren hoe u dit het beste kunt doen.

In de praktijk worden samen met u de oefeningen doorgenomen die u vervolgens gewoon elke dag thuis kunt doen, gewoon lekker in de huiskamer of achter de computer.Sluit deze tekst

Looptraining Claudicatio Intermittens, (etalagebenen)

Claudicatio Intermittens

Blijf niet met klachten rondlopen. Na een stukje lopen komt pijn, kramp of vermoeidheid in uw been opzetten. Steeds moet u even stilstaan om de pijn te laten zakken.Als u denkt dat u last heeft van claudicatio intermittens, dan is het goed om uw huisarts of fysiotherapeut te raadplegen. Met een goede aanpak zullen de klachten op den duur meestal niet verder toenemen of zelfs afnemen.
Wat is claudicatio intermittens of: wat zijn etalagebenen?

Tijdens het lopen hebben de beenspieren meer zuurstof nodig dan in rust. Zuurstof wordt door bloedvaten aangevoerd. Als u sneller loopt of een heuvel opgaat, gebruikt u meer zuurstof. De klachten ontstaan doordat bij etalagebenen de slagaders van het been door aderverkalking vernauwd zijn. De vernauwing zorgt voor een verminderde aanvoer van bloed en dus van zuurstof naar de beenspieren. Als u stilstaat, komen de spieren tot rust en kan het zuurstoftekort worden aangevuld.

Wat kan fysiotherapie voor u betekenen?

Door de pijn bent u geneigd minder te bewegen waardoor de klachten alleen maar verergeren. Doordat lopen pijn gaat doen, gaan veel mensen met etalagebenen op een andere, geforceerde manier lopen. Looptraining onder begeleiding van de fysiotherapeut blijkt daarom heel effectief te zijn. Onder deskundige begeleiding leert u de coördinatie verbeteren en u kunt steeds verder lopen zonder pijn.

De behandeling bij Fysiotherapie Medemblik

Tijdens de intake worden uw klachten opgenomen en uw looppatroon beoordeeld. Er wordt een trainingsplan gemaakt. Daarna komt u 3 of 6 maanden trainen in een groepje van max. 4 personen. U traint op de loopband maar ook op de hometrainer, crosstrainer en andere fitnessapparatuur. U krijgt advies over houding en gezonde leefstijl. Een training duurt 50 minuten, 2x per week. Naast conditie van de benen wordt ook de algemene conditie en lenigheid getraind.

Wat kunt u zelf doen?

De klachten zijn vervelend, maar hoeven geen ernstige gevolgen te hebben. Het is vooral belangrijk om tijdig actie te ondernemen. Een belangrijk deel van de behandeling heeft u in eigen hand. Stoppen met roken, de juiste hoeveelheid beweging en eventueel afvallen zijn de belangrijkste aandachtspunten
Roken schaadt de conditie van de bloedvaten ernstig. Daarom is het advies: stoppen. De klachten nemen dan niet verder toe en vaak worden ze zelfs minder. Het is belangrijk om te blijven bewegen, ook al krijgt u er pijn door. Door elke dag te wandelen verbetert de bloedtoevoer in de benen.

De ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten veelal volledig, soms is een verwijzing van een vaatchirurg vereist.
Sluit deze tekst

COPD training

COPD

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases) is de verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem.
Astma, longemfyseem en chronische bronchitis werden vroeger vaak met één naam aangeduid: CARA. Ze hebben allemaal te maken met ontstekingen van de luchtwegen. Maar de ontsteking bij astma heeft een andere oorzaak dan die bij chronische bronchitis en longemfyseem. Ook de behandeling is anders. Vandaar dat nu wordt gesproken over astma en COPD.
Vooruitzichten bij COPD

Iemand met COPD wordt niet meer beter. Het is een chronische ziekte en de beschadiging is niet te herstellen. Een goede aanpak kan wel bijdragen aan een minder snelle achteruitgang van de longen. Beweging is voor ieder mens goed, maar voor mensen met COPD onmisbaar!

Door te weinig beweging en veel binnen zitten, gaat hun conditie achteruit en krijgen zij steeds eerder klachten. Veel bewegen gunstig voor klachten. Door beweging raken de spieren getraind en hebben ze minder zuurstof nodig dan ongetrainde spieren. Uiteindelijk worden de klachten daardoor minder of minder ernstig. Bovendien is beweging goed tegen mogelijke bijwerkingen van bepaalde medicijnen (ontstekingsremmers). Het gebruik van deze (inhalatie)corticosteroïden kan namelijk leiden tot zwakkere spieren en botontkalking

Conditie verbeteren

Voor iemand met COPD is drie keer per week een half uurtje stevig wandelen, fietsen of zwemmen voldoende om de conditie op peil te houden. Wie al een sport beoefent, kan daar het beste mee doorgaan. Iemand met ernstig COPD die begint met conditietraining, doet er goed aan vooraf te overleggen met de Fysiotherapeut. Deze kan aan de toestand van de longen bekijken hoeveel inspanning iemand aankan.

COPD training door onze praktijk

Eerst een longtest bij de huisartsen
Daarna een conditietest in de praktijk
Een trainingsschema van 6 of 12 weken
Daarna afbouwen in 6 – 12 weken en advies om zelfstanig verder te sporten.
Onder controle van saturatie- en hartslagmeting
U leert zonodig ademhalingsoefeningen om de longen schoon te maken en een juiste ademtechniek.
Naast longfunctietraining veel aandacht voor uw houding en algemene conditie. Voor nadere informatie kunt u terecht bij Hans of RianSluit deze tekst


Foto's van Fysiotherapie MedemblikFysiotherapie Medemblik in het kort

Behandeling aan huis:

Ja

's avonds geopend:

Ja

Werkzame personen

 • Man
 • Vrouw

In het weekend geopend:

Ja

Soorten fysiotherapie

 • Bedrijfsfysiotherapie
 • Orofaciale fysiotherapie
 • Manuele therapie
 • Sportfysiotherapie
 • Bekkenfysiotherapie
 • Psychosomatische fysiotherapie