Kinderfysiotherapie Meppel


Zuiderlaan 197 d 7944 EE Meppel
0522-240346 Klik om te bellen

Over Kinderfysiotherapie Meppel

Indien er problemen zijn in de motorische ontwikkeling of wanneer er sprake is van een lichamelijke aandoening, waarbij er moeilijkheden zijn bij het bewegen, dan kan het kind bij een kinderfysiotherapeut terecht. Daarnaast kan er ook een relatie zijn met leermoeilijkheden, schrijfproblemen en/of gedragproblemen.
De kinderfysiotherapeut zal dit in kaart brengen en een passende, kindgerichte therapie aanbieden. Deze therapie zal zoveel mogelijk op een speelse en stimulerende manier gebeuren. Het kind wordt op een positieve wijze uitgedaagd te bewegen en desgewenst zijn/haar grenzen te verleggen om uiteindelijk te komen tot een zo’ optimaal mogelijk functioneren of zo goed mogelijk te leren omgaan met de beperking. De ouders worden actief betrokken bij de behandeling.
Als er een probleem gesignaleerd wordt door ouders / verzorgers, consultatiebureau, jeugdarts of leerkracht kan het kind worden verwezen naar de kinderfysiotherapeut. Na overleg met de huisarts of specialist (kinderarts) zal deze een verwijzing meegeven voor kinderfysiotherapie.
Ook is het mogelijk om rechtstreeks, zonder een verwijzing, een afspraak te maken bij de kinderfysiotherapeut.
Tijdens de eerste afspraak zal het kind uitgebreid worden onderzocht en getest. Aan de hand hiervan wordt bepaald voor welke vorm van behandelen wordt gekozen. Het resultaat zal met de ouders / verzorgers worden besproken.
Het vervolgtraject kan dan als volgt zijn:
-er wordt een behandeldoel gesteld en daarop wordt een behandelplan gemaakt
-Er worden adviezen en instructies gegeven
-Als het probleem niet alleen ligt op het terrein van de kinderfysiotherapeut, zal er eerst contact opgenomen worden met de verwijzer. Na overleg met de verwijzer kan ook gekozen worden voor een interdisciplinaire begeleiding welke ook in ons kindercentrum Prima Life Junior gegeven kan worden.

Kinderfysiotherapie Meppel in het kort

Werkzame personen

Vrouw

Behandeling aan huis

Ja

Onze locatie

Kinderfysiotherapie Meppel


Zuiderlaan 197 d 7944 EE Meppel
0522-240346 Klik om te bellen