Terug

Is het veilig om te blijven bewegen wanneer tintelingen in handen en voeten erger worden na het hebben van CVA?

Katheline

Omdat de tintelingen in handen en voeten verergeren bij bewegen na het hebben van CVA, is het dan wel veilig om te blijven bewegen? 


Deze vraag heeft nog geen antwoord